Tuyển dụng

Tuyển dụng:
20.000.000 - 30.000.000
Chức vụ: Quản lý
Số lượng: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Chức vụ: Nhân viên
Số lượng: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
8.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Chức vụ: Nhân viên
Số lượng: 2
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
3.000.000 VNĐ
Chức vụ: Thực tập sinh
Số lượng: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
12.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Chức vụ: Quản lý
Số lượng: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
3.000.000 VNĐ
Chức vụ: Thực tập sinh
Số lượng: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
5.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Chức vụ: Thực tập sinh
Số lượng: 5
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024
Tuyển dụng:
10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Chức vụ: Nhân viên
Số lượng: 2
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Hạn ứng tuyển: 31/12/2024