5 cách cài đặt GZIP tăng tốc website

cài đặt gzip tăng tốc website

Mục Lục Bài Viết

GZIP là một trong những phương pháp nén giúp giảm lượng dữ liệu cần tải xuống máy khách. Từ đó giúp giảm đáng kể lượng băng thông, tăng tốc độ tải trang. Trong bài viết này, WSU sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt GZIP tăng tốc website của mình nhanh chóng.

5 cách cài đặt GZIP tăng tốc website

Dưới đây là hướng dẫn 5 cách giúp bạn cài đặt GZIP tăng tốc website nhanh chóng và đơn giản.

Sử dụng file .htaccess

File .htaccess chứa dữ liệu quan trọng điều khiển hoạt động của website. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên lưu lại file gốc để có thể dễ dàng phục hồi nếu xảy ra lỗi.

Chúng ta có 2 phương pháp để thêm với 2 đoạn mã code dưới, gồm mod_gzip và mod_deflate. Bạn nên thử dụng mod_deflate để kích hoạt, nếu không được, hãy dùng mod_gzip.

Thêm đoạn mã sau vào .htaccess:

mod_deflate

<IfModule mod_deflate.c>
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font 
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype 
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf 
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
# For Older Browsers Which Can't Handle Compression
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>

mod_gzip

<ifModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
</ifModule>

Dùng plugin CMS WordPress

Bạn có thể dùng rất nhiều plugin khác nhau có sẵn trên wordpress để bật nén GZIP. Có rất nhiều plugin có thể hỗ trợ như: W3 Total Cache, GZIP Ninja Speed Compression, WP Super Cache,… Tất cả các plugin đều hỗ trợ bật nén chỉ bằng thao tác đơn giản.

Có nhiều plugin cài đặt Gzip giúp tăng tốc website
Có nhiều plugin cài đặt Gzip giúp tăng tốc website

Nếu bạn sử dụng mã nguồn Joomla, bạn có thể truy cập: System > Global > Configuration > Server > Chọn Yes ở mục Gzip page compression

Dùng cPanel để bật nén

Nếu cPanel có license, bạn dễ dàng có thể bật nén cho website của mình bằng cách vào mục Optimize Website > chọn Compression all content > chọn Update Settings.

Thao tác bạn thực hiện giúp bổ sung dòng code vào file .htaccess. Qua đó giúp cài đặt GZIP tăng tốc website.

>> Xem thêm: Top 6 cách khắc phục tốc độ tải trang 2020

Sử dụng NGINX để cài đặt GZIP tăng tốc website

Nếu bạn sử dụng máy chủ web NGINX, bạn có thể thêm đoạn code sau vào file config để kích hoạt cài đặt GZIP tăng tốc website:

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

Dùng Litespeed bật nén GZIP

Nếu máy chủ Litespeed, bạn dễ dàng bật nén bằng cách cấu hình phía dưới phần Tuning. Ở đây có một phần giúp bạn dễ dàng bật nén website bằng cách chọn Enable compression.

Cách kiểm tra đã cài đặt Gzip tăng tốc website chưa

Sau khi đã cài đặt Gzip tăng tốc website, bạn cần phải xác định được website mình đã bật nén Gzip hay chưa. Dưới đây là cách kiếm tra đơn giản ngay trên trình duyệt Chrome (làm tương tự với Firefox và Internet Explorer).

Kiểm tra đã cài đặt Gzip tăng tốc website chưa
Kiểm tra đã cài đặt Gzip tăng tốc website chưa

Đầu tiên bạn hãy truy cập website của mình, sau đó nhấn tổ hợp phím: Ctrl + Shift + I

Sau đó bạn sẽ thấy một bảng có thông số website. Hãy chọn vào tab “Network”. Sau đó click tải lại trang hoặc nhấn phím F5. Tiếp theo ở cột “Name” hãy chọn vào tên miền website.

Sau đó tiếp tục chọn “Headers”. Nếu bạn thấy hiện “content-encoding: gzip”, tức website của bạn đã được bật Gzip rồi!

>> Xem thêm: Các công cụ đo tốc độ website tốt nhất 2020

Kết luận

Phương pháp cài đặt Gzip tăng tốc website được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Những trang web nổi tiếng đều sử dụng phương pháp này như một trong những cách giúp tăng tốc website. Do đó, bạn hãy áp dụng ngay cho website của mình.

Mặc dù được khuyên dùng, song bạn không chỉ cần bật Gzip để tăng tốc. Còn rất nhiều công việc khác để tối ưu website. Ví dụ như: tối ưu hóa database, nén css, gộp css, tối ưu hóa code, tối ưu hóa hình ảnh,…

Để có thể dễ dàng thực hiện tất cả các cách đó, hãy tham khảo ngay dịch vụ tăng tốc website của chúng tôi. Rất nhanh chóng và đơn giản, tìm hiểu thêm tại:

>> DỊCH VỤ TĂNG TỐC WEBSITE WORDPRESS

Trên đây là hướng dẫn cách cài đặt Gzip giúp tăng tốc website của bạn. Nếu có bất kì thắc mắc nào, có thể để ngay lại Bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải đáp thắc mắc sớm nhất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

yeu cau tu van24 724 7Nhận tư vấnNhận tư vấn

ĐẶT HÀNG DỊCH VỤ

Cảm ơn bạn đã đặt hàng dịch vụ. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại bạn và xác nhận thông tin

yeu cau tu van24 724 7Nhận tư vấnNhận tư vấn

Yêu cầu tư vấn

Nhập thông tin của bạn và nhận tư vấn từ chúng tôi hoàn toàn miễn phí.